Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w MRiT, Członek Rady Zamówień Publicznych, Przewodniczący Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych, radca prawny. Brał udział w procesach legislacyjnych i wdrażaniu obowiązującego prawa zamówień publicznych oraz Polityki zakupowej państwa.

Pozostali prelegenci