Radca prawny w praktyce infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP w Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Odpowiada również za obszar projektów partnerstwa publiczno-prawnego w praktyce prawa nowych technologii. Ma znaczące doświadczenie w obsłudze projektów w formule zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane oraz transakcji PPP. Doradza stronie publicznej i podmiotom prywatnym w projektach dotyczących inwestycji w infrastrukturę, w szczególności w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji elektrowni i elektrociepłowni, informatyzacji sektora energetycznego, budowy gazociągów i infrastruktury gazowej, spalarni odpadów, oczyszczalni ścieków, a także w projektach transportowych, jak terminale intermodalne, drogi, autostrady, linie kolejowe. Jest Członkiem Założycielem
Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz pomysłodawcą i redaktorem naczelnym komentarza do Prawa zamówień publicznych.

Pozostali prelegenci