Adwokat, wspólnik JMGJ Kancelaria prawna. Od początku działalności zawodowej specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat obsługuje wykonawców branż takich jak budowlana, energetyczna, wojskowa, usług utrzymania czystości dróg, IT, bankowości itp., skutecznie doradzając na etapie składania ofert oraz reprezentując w sporach przed Krajową Izba Odwoławczą.

Była prelegentem podczas licznych konferencji z zakresu zamówień publicznych oraz w wykładowcą podczas szkoleń dla uczestników rynku zamówień publicznych, w tym prowadzonych w ramach Beck Akademii oraz w ramach doskonalenia zawodowego radców prawnych organizowanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych oraz współautorka popularnych i cenionych komentarzy do przepisów z zakresu zamówień publicznych w tym: Prawo zamówień publicznych. Komentarz (M. Jaworska (red.), D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak,), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021 oraz Zamówienia publiczne. Akty wykonawcze. Komentarz (M. Jaworska (red.), D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnicka, A. Matusiak) Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2023.

Pozostali prelegenci