Radca prawny, partner zarządzający Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte m.in. w trakcie pracy w Departamencie Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych oraz w ramach kancelarii prawnych. Wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ceniony trener szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych o charakterze ogólnym, a także dedykowanych dla pracowników konkretnego wykonawcy lub zamawiającego. Autorka i współautorka komentarzy, książek i publikacji prasowych, w tym pierwszego na rynku komentarza do aktów wykonawczych. W pracy zawodowej wspiera zarówno wykonawców, jak i zamawiających w bieżących kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi i realizacją umów. Posiada znakomite doświadczenie w reprezentacji Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi.

Pozostali prelegenci