Prawnik, ukończył studia doktoranckie na WPiA w Warszawie, posiada ponad 20 letnie doświadczenie w problematyce obsługi zamówień publicznych. Trener i wykładowca XXII edycji studiów podyplomowych na ALK Koźmińskiego. Pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi kancelarię zajmującą się doradztwem prawnym z zakresu zamówień publicznych.

Pozostali prelegenci